معرفی شرکت

پرترافیک ترین خروجی شهر مشهد، مسیر بزرگراهی مشهد – چناران – قوچان می باشد. قرارداد این پروژه به طول 120 کیلومتر به صورت آزادراه با سه باند رفت و سه باند برگشت در حدفاصل مشهد تا قوچان منعقد گردیده است.
بخش اول آزادراه مشهد به چناران به طول تقریبی 55 کیلومتر در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.
سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی بعنوان سرمایه گذار و بصورت مشارکت در ساخت به نسبت 70% (آورده سرمایه گذار) و 30% (آورده وزارت راه و شهرسازی) و در راستای منویات تولیت معزز که نقش به سزایی در تسهیل تردد زائرین محترم ایفا می نماید، به این پروژه وارد شده است. شرکت سهامی خاص احداث، نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراه مشهد – چناران – قوچان در تاریخ 1396/03/13 به شماره ثبت 61634 به شناسه ملی 14006813591 ثبت گردیده است. این شرکت به عنوان کارفرما مسئولیت ساخت و بهره برداری از آزادراه مذکور را به عهده دارد.

اخبار
پروژه ها / محصولات
فیلم معرفی
گزارش تصویری
افتخارات و گواهینامه ها
ارتباط با ما