معرفی شرکت

تاریخچه
در اجرای قانون پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشاکرت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب 1366/08/24 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب 1394/01/26 هیات وزیران و با استناد به تصویب نامه شماره 64486/ت52155 مورخ 1394/08/22 مبنی بر اجازه به وزارت راه و شهرسازی برای انعقاد قرارداد واگذاری به منظور تامین مالی، اجرا، نگهداری، بهره برداری و انتقال، پیرو تفاهم نامه منعقده به شماره ابلاغ 12956/1 مورخ 1395/11/02 مابین شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور و موسسه سازمان اقتصادی رضوی ،شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراه مشهد-چناران قوچان در تاریخ 1396/03/13 تحت شماره 61634 در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مشهد به ثبت رسیده است.

مأموریت سازمان
شرکت ازاد راه مشهد چناران-قوچان با سه رویکرد آبادانی منطقه، تسهیل در امر زائرین و کاهش تصادفات جاده ای احداث خواهد شد. بنا به اظهارات قائم مقام محترم تولیت معزز آستان قدس رضوی هدف از ورد به این حوزه انجام رسالت و ماموریت خطیری است که در دوره جدید و در جهت تسهیل امر زیارت تعریف شده است .

چشم انداز، اهداف، راهبردها
برنامه چشم انداز توسعه برای این شرکت که هدف تاسیس آن ساخت و بهره برداری آزادراه می باشد موارد کلی زیر را به عنوان چشم انداز در بر خواهد گرفت :
استخدام نیروهای متخصص در سه بخش فنی، مالی و اداری و توسعه فعالیت شرکت
بکارگیری مشاورین مورد وثوق جهت نظارت
استفاده از پیمانکاران مجرب در طول دوره ساخت
تاش در جهت اتمام هرچه زودتر احداث آزادراه و آغاز دوره بهره برداری
ارزیابی عملکرد نیروها درزمینه های مختلف
تجهیز دفتر نماینده مجری طرح آزاد راه در مشهد مقدس و مهمانسرا جهت مهمانان مجری طرح
 

اخبار
پروژه ها / محصولات
فیلم معرفی
گزارش تصویری
افتخارات و گواهینامه ها
ارتباط با ما